top of page

SPOLUPRACUJI S

Dětmi 12+

Dospívajícími

Dospělými

Rodinami

SLUŽBY

Individuální psychoterapie

Rodinná psychoterapie

Psychologické poradenství

KONTAKT

V Jámě 1 Praha 1 

kristyna.matousova@gmail.com

+420 774 413 103

VZDĚLÁNÍ

Domů: Welcome

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Bc. 2018, Mgr. 2021). Od roku 2022 pokračuji v doktorském studiu na téže katedře se zaměřením na Klinickou psychologii a psychologii zdraví. Nad rámec studia jsem získala osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Psycholog ve zdravotnictví (2021).

 

V roce 2022 jsem  úspěšně ukončila akreditovaný komplexní psychoterapeutický výcvik, který jsem začala v roce 2015: Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie - od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení a kooperaci zaměřeným přístupům. Výcvik byl schválen ČPS ČLS JEP jako součást přípravy pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví a byl vedený MUDr. Františkem Matuškou. 

profil_edited.jpg
V Jámě 1
IMG_5620.jpg

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Dva roky jsem pracovala jako ko-terapeutka na Denním stacionáři pro adolescenty při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a 1. LF UK, kde jsem se podílela na vedení komunit, skupinových, individuálních a rodinných psychoterapií. Rok jsem strávila ve školství, coby školní psycholog, na ZŠ Stará Boleslav. 

 

Nyní pracuji jako psycholog zařazený do atestační přípravy na Klinice dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a v Centru komplexní péče pro děti s perinatální zátěží, kde se věnuji individuální a rodinné terapii. Společně s kolegyní Mgr. Kristýnou Wohlinovou jsem vedla dětskou terapeutickou skupinu.  

Jsem řádným členem

České asociace pro psychoterapii a řídím se jejím etickým kodexem. Pravidelně svoji práci superviduji.

(CZAP). 

CENÍK

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

50 MIN

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

RODINNÁ TERAPIE

* snížená sazba pro studenty a lidi v tíživé životní situaci

CENÍK

50 MIN

90 MIN

1200 CZK

1500 CZK

(čistý příjem do 40 000 Kč)

(čistý příjem nad 40 000 Kč)

1200 CZK

1500 CZK

(čistý příjem do 40 000 Kč)

(čistý příjem nad 40 000 Kč)

2000 CZK

bottom of page