top of page

Jak psychoterapie probíhá?

Na prvním sezení dochází k vzájemnému seznámení, k představení toho, co od spolupráce očekáváte, co s sebou přinášíte za témata, potřeby, trápení a dosavadní zkušenosti s psychoterapií. Je normální, když na prvním sezení nebudete vědět, co říct a nebo dorazíte s určitou otázkou, představou. Většina klientů hovoří bez přípravy, tak jak je v danou chvíli napadá a potřebují. 

 

Dále dochází k stručnému popisu podmínek a pravidel v psychoterapii a odpovídání na Vaše otázky s tím spojené.

 

První sezení může skončit domluvením spolupráce, doporučením jiného kolegy anebo prostorem pro zvážení, zda budete chtít spolupráci navázat.

 

V průběhu sezení dávám klientům prostor pro reflexi vzájemné spolupráce – mapování, zda Vám spolupráce se mnou, tak jak běží, plyne užitečně a smysluplně.

 

Věřím, že každý z nás je individuální a jedinečný, proto jsou i jednotlivá sezení odlišná. Záleží na tom s čím dorazíte a co potřebujete.

 

Proces ukončování terapie je také individuální a odvíjí se od vzájemné reflexe a společného dialogu. Myšlenky na pokračování či ukončení spolupráce jsou přirozené a bývají důležitou součástí terapeutického procesu.

IMG_4114_edited.jpg

Podmínky spolupráce

Platba a storno: 

Platba probíhá vždy po sezení hotově anebo přes QR kód, v případě spolupráce s dětmi a dospívajícími jsem zvyklá vystavovat fakturu za měsíční spolupráci. V případě zrušení konzultace méně než 24 hodin hradíte plnou částku. Pro studenty a lidi v tíživé finanční situaci nabízím možnost domluvit se na snížené sazbě.

Důvěrnost informací a GDPR

Informace, které mi o sobě řeknete, jsou diskrétní a jsem vázaná mlčenlivostí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou praxi, nejsou informace o klientech součástí další zdravotnické či jiné dokumentace. ​Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávám osobní údaje klientů v následujícím rozsahu: jméno (příjmení není nutné), telefonní číslo, příp. email, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun sezení). Údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí straně. V průběhu sezení si mohu poznamenávat osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti dle nich nejsou identifikovatelní). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. 

Online i offline 

Sídlím na Praze 1, spojit se můžeme i skrze G-Meet a Facetime. 

Užitečné kontakty, krizové linky

Linka bezpečí: 116 111 (anonymně, zdarma, 24/7, pro děti a dospívající

Bílý kruh bezpečí: 116 006 (anonymně, zdarma, pro oběti kriminality a domácího násilí)

Pražská linka důvěry: 222 580 697 (24/7, zdarma, krizová pomoc a poradenství)

Rodičovská linka: 606 021 021 (ČR, pro rodiče, prarodiče a další rodinní příslušníci, pedagogové, všichni dospělí, kteří mají starost o děti, krizová pomoc a základní sociální poradenství po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu)

Linka pro rodinu a školu: 116 00 (24/7)

Centrum krizové intervence PN Bohnice: 284 016 110 (psychiatrická a psychologická pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi)

Centrum Locika: 734 441 233 (pomoc dětem a rodinám ohroženým násilím, Dětské advokační centrum)

proFem: 608 222 277 (Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí)

bottom of page