top of page

Psychologické poradenství

Oproti psychoterapii, která se pohybuje v řádu několika sezení až let, nabízí psychologické poradenství jednorázové či krátkodobé formy spolupráce. Cílem psychologických konzultací bývá většinou chuť klienta pracovat na svém rozvoji v osobním, pracovním či studijním životě. Cílem může být i jednorázová konzultace s potřebou získat odstup od určité situace, tématu a zvážení různých možností řešení.

Psychoterapie řeší psychické problémy či přímo léčí duševní poruchy. Psychologické poradenství má více informativní a teoretický rámec oproti terapii.

Příklady témat a situací, kdy lidé vyhledávají psychologické poradenství:

  • potřeba poradit se ohledně výchovy svých dětí či konkrétní výchovné situace

  • potřeba poradit se o svém dalším studiu či profesním směřování

  • potřeba poradit se ohledně významného rozhodnutí (v profesním, osobním, partnerském životě..)

  • chuť rozvíjet se a lépe sami sebe poznat (silné stránky, dovednost spolehnout se sám na sebe, pojmenování vlastních zdrojů, potenciál pro růst)

bottom of page