top of page

Pracovní zkušenosti

4/2022 - nyní

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu​

VFN v Praze a 1. LF UK

psycholog ve zdravotnictví zařazený do atestační přípravy

3/2021 - nyní

Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží

VFN v Praze a 1. LF UK

psycholog & výzkumný pracovník

2020 - nyní

Vlastní terapeutická praxe 

psycholog & terapeut 

3/2021 - 3/2022

Základní škola Stará Boleslav

školní psycholog​

1/2019 - 12/2020

Denní stacionář pro adolescenty 

VFN v Praze a 1. LF UK

ko-terapeut 

Vzdělání

2022 - nyní

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Doktorské studium 

Klinická psychologie a psychologie zdraví 

2018 - 2021

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 

Magisterské studium

Jednooborová psychologie

2014- 2018

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Bakalářské studium

Jednooborová psychologie

2015-2022

Komplexní psychoterapeutický výcvik Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie Hemés group, MUDr. Matuška

Kurzy a další vzdělávání

2022

Akreditovaný kurz: Rorschach - použití pro děti (32 hodin) Hogrefe - PhDr. Dana Krejčířová

2022

Akreditovaný kurz: IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let (8h) Hogrefe

PhDr. Dana Krejčířová

2022

Akreditovaný kurz: Vývojové škály Beyleyové (8h) Hogrefe

PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

2022

Akreditovaný kurz: WISC-III (8h) Testcentrum

PhDr. Dana Krejčířová

2022

Důvěra ve změnu II. - Aspekty práce s vývojovým traumatem v dětství a dospělosti(16h) Český institut biosyntézy

2022

Sexuální násilí a trauma Profem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s

2021

Psycholog ve zdravotnictví (akreditovaný kvalifikační kurz) Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze ​

2020

Kid´s Skills Kouč Na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou Dalet Institut s.r.o.

IMG_9674.jpg
bottom of page